Svět literatury (časopis pro novodobé literatury)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Periodicita: 2 x ročně
Vychází od: 1991
Jazyky: Stati tištěny v češtině, výjimečně též slovensky. Resumé jsou v anglickém jazyce
 Databáze:  ERIH+, CEJSH

 

Zaměření:

Časopis je věnován novověkým evropským a americkým literaturám, s výhledy do jiných kulturních oblastí. Důrazem na komparativní přístup přispívá k integraci literárněvědného studia, které obecně probíhá téměř výhradně v rámci jednotlivých národních literatur a je tudíž často uzavřeno do tradičních schémat a pojmů. Členy redakčního kruhu spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v prostoru daleko širších regionů a ne pouze jediného národa. Vedle českých vědců jsou mezi autory významné osobnosti světové literární vědy. Převažují práce v českém jazyce, stati mají anglická résumé. 

 

Redakční rada

 • Gema Areta Margó, Universidad de Sevilla
 • Jonathan Bolton, Harvard University, USA
 • Alessandro Catalano, Universita degli studi di Padova, Itálie
 • Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Oldřich Král, Univerzita Karlova v Praze
 • Petr Kyloušek, Masarykova univerzita
 • Holt Meyer, Universität Erfurt, Německo
 • Martin Procházka, Univerzita Karlova v Praze
 • Jiří Stromšík, Univerzita Karlova v Praze
 • Paulína Šišmišová, Univerzita Komenského, Slovensko
 • Dalibor Tureček, Jihočeská univerzita
 • Emil Volek, Arizona State University, USA


Vedoucí redaktor
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Redakce
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (zástupce vedoucího redaktora), PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (výkonný redaktor)

Poradní sbor

Externí: Marcel Černý (Slovanský ústav AV ČR), Tomáš Glanc (Humboldt-Universität), Martin Hilský (Jihočeská univerzita), Petr Koťátko (Filosofický ústav AV ČR), Helena Kupcová (Katolická teologická fakulta UK), Ladislav Nagy (Jihočeská univerzita), Vladimír Papoušek (Jihočeská univerzita), Jiří Pechar (Filosofický ústav AV ČR), Oldřich Richterek (Univerzita Hradec Králové), Michal Sýkora (Univerzita Palackého), Ladislav Šimon (Prešovská univerzita), Jiří Špička (Univerzita Palackého), Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu AV ČR), Marie Vožďová (Univerzita Palackého)
Interní (Filozofická fakulta UK): Petr A. Bílek, Šárka Grauová, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Josef Hrdlička, Jaroslava Janáčková, Olga Lomová, Jiří Pelán, Martin Pokorný, Juan A. Sánchez, Milan Tvrdík, Eva Voldřichová Beránková

Kontakty
Adresa redakce: Svět literatury, Filozofická fakulta UK, Ústav románských studií,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: vladimir.svaton@ff.cuni.cz, pavel.sidak@seznam.cz

 

 

Přispěvatelé:

Vedle českých předních vědců byly mezi autory významné osobnosti světové literární vědy, např.: Carlos Fuentes (Mexiko), Xavier Galmiche Francie), Stephen Greenblatt (Velká Británie), Aage Hansen-Löeve (Rakousko), Urs Heftrich (Německo), Miguel León-Portilla (Mexiko), Oleg alevič (Rusko), Graciela Maturo (Argentina), Marc Quaghebeur (Belgie), Fernando Savater (Španělsko), Wasilij Ščukin (Polsko), Gertraude Zand (Rakousko). 

 

Příspěvky procházejí recenzním řízením (peer review). Časopis je zařazen v mezinárodních databázích ERIH+ a CEJSH.

ISSN 0862-8440 (tištěná verze)

ISSN 2336-6729 (on-line)

vychází 2 x ročně

Domovské stránky časopisu (archiv starších čísel on-line): http://sl.ff.cuni.cz/ Objednávky a předplatné: books@ff.cuni.cz