Svět literatury č. 1–25

1/1991

 

Redakční úvod 1

Problém regionů a román 20. století

Zdeněk Hrbata: Úvod 2

Zdeněk Hrbata: Evokace, permanence, básnivost - K francouzskému literárnímu regionalismu 3

Martin Procházka: Regionální kontext modernistického románu - K problému dějinnosti u Joyce 10

Anna Housková: „Cesta ke kořenům" v hispanoamerických románech 21

Josef Jařab: Etnický faktor v americké literární historii a současnosti 29

Přemysl Blažíček: Svébytnost přírody v Holečkových Našich 35

Z myšlenek

Jacques Derrida: Dopis japonskému příteli 43

Události a knihy

Anežka Charvátová: Od asimilace ke komunikaci - Todorovo zamyšlení nad postojem Evropana vůči jinému světu 46

Jiří Stromšík: O Kafkovi v Marbachu 49

Blanka Markovičová: Dvě mezinárodní setkání italistů 51

Jasna Hloušková: Literatura, literární věda, nedávná historie, politika; Česko-polské sympozium o literatuře 80. let 53

Anna Housková: „Kulturní prostor" Latinské Ameriky 56

Zdeněk Mathauser: Syntézy Vladimíra Solovjeva 57

Jindřich Veselý: Francouzská poezie dnes 58

Světlana Mathouserová: Třinácté století a společný evropský dům 60

Helena Lorenzová: Jak my přinášíme svobodu je strašné 61


2/1991

Problém regionu v románu 20. století - II

V. S.: Úvodní slovo 1

Jasna Hloušková: Domov a vlast - literární rekonstrukce ztraceného časoprostoru 2

Vladimír Svatoň: „Román životního rozvratu" a „román zakotvení" v ruské tradici. Křížové sestry A. M. Remizova 9

Lenka Vachalovská: Na cestě mezi legendou a anekdotou - Ilja Erenburg: Bouřlivý život Lazika Rojtšvance 17

Zdeněk Hrbata: Tajemné Čechy - jejich význam a atributy v díle George Sandové 27

Eva Věšínová: Jižanský mýtus o pádu člověka. William Faulkner: Absolone, Absolone! 35

Z myšlenek

zh: Úvodní slovo 42

Emmanuel Lévinas: Transcendence jakožto idea nekonečna 42

In memoriam

Martin Procházka: Alojs Bejblík (1926-1990) 45

Alojs Bejblík: Keats a Mácha aneb kouzelný automat 46

Opožděné recenze

Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie

(Miloš Havelka) 54

Události a knihy

Versologie jako klíč k dílu: Russian Verse Theory (Ivo Pospíšil) 57

Osudové město Praha: Paul Leppin, Severins Gang in die Finsternis, Alt‑Prager Spaziergänge (Gabriela Veselá) 58

Otázka imaginárního autorství: Fernando Pessoa, Kniha neklidu od Bernarda Soarese (Pavla Lidmilová) 60

„Lyrický deník" Mariny Cvetajevové: Jane A. Taubman, A Life through Poetry (Ivo Pospíšil) 61


3/1992

Francouzská komunita v belgické kultuře

J. R.-V. S.: Úvod 1

Marc Quaghebeur: Stručné dějiny belgické literatury po 2. světové válce 3

Jan Rubeš: Belgický surrealismus. Několik poznámek k problematice avantgard 18

Serge Alesky-Annicka Stevensová: Belgická filosofie od roku 1945 27

Česká literatura a středoevropský kontext

Jiří Holý: Proměny autorského vypravěče 39

Oldřich Richterek: K recepci ruské literatury v československém německém tisku ve 20. letech 52

Názory a polemiky

Oldřich Král: Studium komparatistiky na vysoké škole 60

Zdeněk Hrbata: Literární historie dnes 64

Libuše Valentová: S Marií Kavkovou o rumunistice 70

Události a knihy

Tajemství metahability: Zdeněk Mathauser, Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu (Marie Kubínová) 74

Poéma literární vědy: Olga Uličná, Pražské poémy Mariny Cvetajevové (Martin C. Putna) 78

Průzkum vyprávění: Miroslav Drozda, Narativní masky ruské prózy (Tomáš Glanc) 80

Americký sborník o Pasternakovi: Boris Pasternak 1890-1990 (Vladimír Kostřica) 83

Cena metafory: Cena metafory ili Prestuplenije i nakazanije Siňavskego i Danielja (L. V.) 84

Gončarov a výklad ruského románu (Vladimír Svatoň) 85


4/1992

 

Utopie nového světa

V. S.: Úvod 1

Oldřich Kašpar: Obraz amerického Indiána v české literatuře 16. století. Od utopie k propagandě 2

Šárka Grauová: Zlý divoch aneb Utopie naruby 9

Zdeněk Hrbata: Chateaubriandův romantický hrdina v Americe 16

Ladislav Šerý: Antonin Artaud a mýtus „jiného světa" 21

Francouzská komunita v belgické kultuře

Luc Dardenne: Stručné dějiny kinematografie francouzské komunity v Belgii 32

Paul Emond: Jedno století divadla 43

Paul Aron: Za sociologický popis belgického symbolismu 58

Názory a polemiky

Jiří Holý: O překládání, Parzivalovi a českém charakteru (Rozhovor s Jindřichem Pokorným) 68

Vladimír Svatoň: Nad novou rusistikou 74

Z myšlenek

Stephen Greenblatt: Pocit nesmírného množství 78

Události a knihy

Hispanista Kamil Uhlíř (Anna Housková) 85

Sborník genologických studií: Litteraria humanitas (Josef Dohnal) 87

Queneau-Blavier: neznámé přátelství: Raymond Queneua-André Blavier, Lettres croisées 1949-1976 (Marie Pavlů) 88

Amerikanistické hledání: Earl E. Fitz, Redicovering the New World. Inter-American Literature in a Comparative Context (Šárka Grauová) 89

Slovenská monografie o Dostojevském: Andrej Červeňák, Tajomstvo Dostojevského (Vladimír Kostřica) 91


5/1993

Středoevropský literární kontext

Eduard Goldstücker: Pražská secese 1

Daniela Hodrová: Topos vchodu - brána a škvíra v pražské literatuře 4

Milan Tvrdík: Prostor a protiprostor v Procesu a Zámku France Kafky 13

Paradoxy a vize ruské literatury

Ivo Pospíšil: Hořce ironická science fiction Fadděje Bulgarina 22

Zdeněk Mathauser: Demýtizovaný Gogol? K filmovým scénářům M. A. Bulgakova 29

Vladimír Svatoň: Čtyři podoby světa. Kosmická vize v ruské próze na počátku 20. století 35

Lenka Vachalovská: Jevgenij Zamjatin: Groteska a „hereze" racionalismu 45

Názory a polemiky

Milan Jankovič: Dílo jako „věc" a znak 59

Opožděné recenze

Martin Procházka: Rétorika romantismu. Úvaha nad knihou Paula de Mana 71

Anna Housková: Poezie a modernost v myšlení Octavia Paze 84

Události a knihy

Pražská moderna německy: Die Prager Moderne. Erzählungen. Gedichte, Manifeste (Jiří Holý) 91

Genologická studie: Ivo Pospíšil, Rozpětí žánru (Vladimír Kostřica) 93

Setkání s Komenským v Brazílii (Bohumila Araujová) 95

„Šťastný věk": V. Macura, Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948-89 (Zdeněk Hrbata) 97


6/1993

Aage A. Hansen-Löve: Apokalyptika a adventismus v ruském symbolismu přelomu století 1

Región - enkláva - utopie

Peter Zajac: Tvorivosť regiónu 21

Zdeněk Hrbata: Čas a prostor pohádkové idyly v Babičce 30

Anna Housková: Utopie a quijotismus v románu A. Roy Bastose 41

Jan Kumpera: James Harrington a jeho republika Oceána 49

Z myšlenek

Mircea Eliade: Stesk po počátcích 59

Opožděné recenze

Tomáš Hlobil: Osudy "psaného" a "mluveného" slova 69

Osobnosti

Dušan Kubálek: Na okraji 75

Zdeněk Stříbrný: René Wellek 80

Události a knihy

Jak hledat a nalézat v současné britské próze: Martin Hilský, Současný britský román (Eva Věšínová) 94

Genius loci et genius orbis (Zdeněk Mathauser) 98

Z nových knih 101


7/1994

Jan Čermák: Po cestách labutí a velryb: k některým rysům beowulfovského kompozita 1

Jean-Luis Cluse: Saint-John Perse, básník exilu 11

Regiony a jejich interpretace

Oldřich Král: Otevírací projev na symposiu 21

Miroslav Petříček: Regionalita regionu a otázka identity 24

Vladimír Borecký: Figurální strukturalismus 29

Martin Procházka: Kde domov můj? 31

Martin Matějů: Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu 39

Jiří Pechar: Skepse a víra u Franze Kafky 43

Jiří Pelán: Germánský sever a latinský jih 51

Zdeněk Hrbata: Dvojí pojetí Bretaně 66

Světla Mathauserová: Evropské cesty carských a císařských kurýrů 72

Vladimír Svatoň: Mlčení světa. Vladimír Svatoň o ruské tradici 76

Anna Housková: Interpretace krajiny v esejích

o hispanoamerické kultuře 81

Oldřich Král: Místní význam: prostorové dimenze interpretace 93

Polemiky a názory

Miloš Havelka: Avantgarda versus postmoderna 98

Události a knihy

Ještě k objevení Ameriky (Anežka Charvátová) 105

Eseje o světové literatuře (Ladislav Šerý) 107

Epické zdroje románu Vladimíra Svatoně (Jiří Holý) 108

Z nových knih 111

 

8/1994

Španělsko a evropská kultura

Úvod 1

Américo Castro: Literatura a forma života. Islám a vnitřní život španělských křesťanů 2

José Luis L. Aranguren: Don Quijote a Cervantes 14

José Bergamín: Calderónova Rosaura - zápletka a láska 26

María Zambranová: Stopa ráje 29

Xavier Rubert de Ventós: Klasičnost Španělska 36

Eugenio Trías: Krásné a hrůzné 43

Fernando Savater: Cizinec v Sakramentu. 49

týž: Země draků 54

Studie

Anežka Charvátová: Akt rozpolcené duše. Unamunův román Mlha 60

Vladimír Svatoň: O "skrytých modelech" v myšlení 73

Názory a polemiky

Olga Lomová: Překlad? Parafráze? Poznámky ke Stočesovým překladům čínských básní 80

Události a knihy

Dějiny ruské literatury anglicky (Ivo Pospíšil) 86

Koschmalova kniha o dramatické trilogii Suchovo-Kobylina (Jiří Holý) 88

Za novým pohľadom na fantastickú literaturu (Eliška Dresslerová) 91

O jednom divadle ve Francii (Stanislav Máslo) 93

Česká poezie španělsky (A. H.) 94

 

9/1995

 

Walter Koschmal: Slovenské literatury - alternativní model evoluce? 1

Středoevropský literární kontext

Jindřich Pokorný: Fröuwe dich, Merhern Beheimlant! Němečtí básníci na dvoře posledních Přemyslovců 18

Jiří Stromšík: Češi a Rilke. K recepci Rilkova díla v českých zemích 38

Jaromír Loužil: Das Bild de Tschechen bei Reiner Maria Rilke 59

Oleg Malevič: Žánrové vymezení zvláštností českého románu ve světle poetiky Romana Jakobsena 78

Texty

M. H. Abrams: Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a kritická tradice 85

Názory a polemiky

Ladislav Šerý: Okradený autor 98

Události a knihy

Soubor studií o Karlu Krausovy (Jaromír Loužil) 104

Osudy a gesta ruské emigrace (Vladimír Svatoň) 112

Opožděné poznámky k vydání XXXII. čísla Bulletinu ruského jazyka a literatury 115

Umění slovníku (Tomáš Glanc) 120

Radko Kejzlar pětašedesátiletý (Jiří Munzar) 121

 

 

10/1995

R. Hodel: A. Platonov - Vom berg (Golubaja glubina) über die Steppe (Čevengur) in die Erdgrube (Kotlovan) 1

Komparatistika a literárnost

Jiří Pechar: K pojmu literatury 28

Zdeněk Hrbata: Komparace a literárnost 33

Martin Procházka: Literárnost a kulturní historie 38

Anna Housková: Hispanoamerické romány a orální kultura 45

Ze současnosti

Jarmila Fromková: Z diskusí o "vlastní cestě" Ruska. Od Sacharova k neopanslavistům a neoeuroazijcům? 51

Galina Bínová: Provokace - ironie - absurdita. K poetice ruské

"nové vlny" 69

Milada Franková: Midské vztahy v románech Iris Murdochové 79

Názory a polemiky

Tomáš Pohanka: Jean-Arthur Rimbaud v překladech Vítězslava Nezvala 90

Události a knihy

Alternativy, v nichž se cestičky rozvětvují (V. Zuska) 103

Metodologie meziliterárních společenství (I. Pospíšil) 105


11/1996

Jiří Pelán: K české recepci Francesca Petrarky 3

Mýty ruské literatury

Vasilij Ščukin: Mосква как предмет литературного мифотворчества 17

Danuše Kšicová: Magie slov a tvarů. Exkurs do estetiky a poetiky Andreje Bělého 36

Dokumenty

Ferdinand Peroutka-Johannes Urzidil: Rozhovory o české literatuře a kultuře v americkém exilu 43

Texty

Tzvetan Todorov: Gramatika vyprávění 74

Události a knihy

Deset čísel Volného sdružení českých rusistů (Pavel Janáček) 83

Modernisté (Anna Housková) 85

Vlak a nádraží nejen v literatuře (Helena Jarošová) 87


12/1996

Tomáš Hlobil: Kantova charakteristika poezie a (literární) estetika 18. století 1

Středoevropský literární kontext

Alena Zachová: Románová tvorba Gustava Meyrinka 15

Vratislav Doubek: Předválečné slovanské inspirace v politické a literární tvorbě T. G. Masaryka (Rusko a Evropa) 27

Miroslav Jehlička: Ruské zdroje inspirace Otokara Březiny 51

Z diskusí o ruské literatuře

Zdeněk Mathauser: Avantgardní mýtus Sergeje Jesenina 68

Kamila Chlupáčová: K autorství knihy o lásce a kokainu (M. Agejev, Roman s kokainom) 76

Oldřich Richterek: Zur frage der sogenannten Generationsübersetzung von Tchechows Dramen 97

Události a knihy

Esoterismus v románu (Helena Kupcová) 106

Od německého baroka ke švýcarské současnosti (Milan Tvrdík) 107

Francouzský román Antonína Zatloukala (Aleš Pohorský) 110

Baroko jako výzva k tvůrčímu životu (Anežka Charvátová) 112

Po druhé nad osudy a gesty ruské emigrace (Vladimír Svatoň) 113


13/1997

 

Milan Exner: Achillův štít: dramatické souvislosti eposu 1

Západní civilizace a její relativita

Aleš Pohorský: Arthur Rimbaud, bezbožnost, lež a lenost 23

Ladislav Šerý: Kvantitativní a kvalitativní pojetí René Guénona 39

Antonín Líman: Nejjaponštější spisovatel moderního Japonska: Jasunari Kawabata 47

Problémy překladu

Oldřich Bělič: První český překlad Písně o Cidovi 59

Střední Evropa

Uwe Hentschel: Deutsche in Böhmen unterwegs (1770-1848) 79

Texty

Jasunari Kawabata: Ptáci, zvířata 97

Události a knihy

Romantismus a osobnost (Martin Hilský) 112

Problémy s jinou kulturou (Anna Housková) 114

Rétorika a ruský román (Ivo Pospíšil) 116

Alfréd Bém, historik a kritik (Vladimír Svatoň) 119


14/1997

Oleg Malevič: Literární proces v pojetí R. O. Jakobsona, J. Mukařovského a J. M. Lotmana 1

Filosofie dějin a literatury v Latinské Americe

Zdeněk Kouřím: Edmundo O'Gorman a „vynalezení" Ameriky 12

Germán Carrera Damas: Latinskoamerický kreol před ostatními a sám před sebou 32

Graciela Maturo: Latinskoamerická teorie jako cesta k překonání krize humanitního studia 46

Emil Volek: Tři studie o latinskoamerické literatuře 57

Jaroslav Richter: Nebe, peklo a svět Latinské Ameriky 71

Problémy překladu

Šárka Kühnová: První úplný překlad Miltonovy básnické tragédie 77

Střední Evropa

Jiří Franěk: Hořké vzpomínky na sladký Terezín 84

Rozhledy a diskuse

Vladimír Svatoň: Moderní román: ztráta společného prostoru a lidská senzibilita 93

Události a knihy

Stultifera navis (Pavel Štěpánek) 100

The Failure of Sovietology: Who Should Be Blamed

(Dmitry Shlapentokh) 103

Několik poznámek k Masarykovu pohledu na Rusko a ruskou literaturu (Ivo Pospíšil) 106

Teorie eseje (Anna Housková) 110


15/1998

Masarykovo Rusko a Evropa - Návraty a revize

František Kautman: Masarykův zápas s Dostojevským 3

Jiří Pechar: K Masarykovu pojetí Dostojevského 18

Otakar A. Funda: Pozadí Masarykova odmítnutí F. M. Dostojevského 27

Vladimír Svatoň: Masarykovo myšlení a Rusko: souvislosti a rozpory 35

Ladislav Štindl: Několik námětů k diskusi o Masarykovi:

Rusko a Evropa 46

Jiří Franěk: T. G. Masaryk a předválečné Rusko 51

Mnohokulturnost Hispánské Ameriky

Ascensión Hernández de León-Portilla: Počátky mezoamerické lingvistiky a filologie 69

Anna Housková: Obraz zlatého věku v hispanoamerické literatuře 86

Z diskusí o ruské literatuře

Stephan-Immanuel Teichgräber: Místo třídního uvědomění v mytologické soustavě socialismu (A. Platonov) 96

Události a knihy

In memoriam Arnošta Krause (Anežka Vidmanová) 105

Za profesorem Antonínem Václavíkem (Oldřich Richterek) 107

Hermeneutická linie italské komparatistiky (Miloš Zelenka) 109

Nad literárním a etickým odkazem Leonida Andrejeva

(Oldřich Richterek) 113


16/1998

Jiří Pelán: Francouzský a italský román v poválečném období 3

Šárka Grauová: Portugalský a brazilský modernismus: historie jednoho rozcestí 24

Libuše Valentová: Mircea Eliade a vývoj rumunské fantastické povídky 36

Z české literatury

Josef Štochl: Ortenova Čítanka jaro: postoj subjektu díla a styl 48

Jakub Češka: K četbě Kunderových románů 60

Překlad a stylistika

Jindřich Veselý: Setkání dvou epoch 74

Kamila Chlupáčová: K polysémii básnických textů 82

Texty

Luigi Pirandello: O humoru 95

Rozhledy a diskuse

Tomáš Glanc: Filmové oko Kazimira Maleviče 112

Vladimír Svatoň: Kapitola z dějin české literární vědy 117

Události a knihy

Zemřel Octavio Paz (Anna Housková) 124

Dvě knihy o Komenském (Simona Binková) 125

Venezuelská kniha a Venezuela v knize (Pavel Štěpánek) 127

Sympozium o válce v literatuře a umění (Oldřich Richterek) 130

Španělská kniha a grafika (Pavel Štěpánek) 133


17/1999

Stephen Greenblatt: Past na myši 3

Giorgio Cadorini: Komenský: jazyk je systém 24

Ze současnosti

Villiam Marčok: Súcestia a rázcestia súčasnej slovenskej literatúry 40

Jesús J. Barquet: Hlavní rysy „generace Marielu" 52

Thomas F. Connolly: My Other/My Self 70

Zuzana Augustová: Wittgensteinovská inspirace ve hře Thomase Bernharda Ritter, Dene, Voss 81

Jaroslav Kříž: Svět jako skládanka či hračka 99

Generace

Michal Fousek: Miguel de Unamuno - svévole nebo subverze 105

Lucía de León Zamora: Zdvořilostní styl mexické kultury v literárním jazyce Alfonsa Reyese 112

Názory a polemiky

Oleg Malevič: Mrtvý předchůdce nebo mrtvý rival? 118

Michal Sýkora: K autorství Románu s kokainem M. Agejeva 123

Vladimír Svatoň: Poetika Vladimira Nabokova a problémy autorství 128

Problémy překladu

Alena Morávková: Konec Casanovy Mariny Cvetajevové a jeho český překlad 134

Události a knihy

Co se středověkým divadlem? (Anežka Vidmanová) 140

Průvodce tvorbou Vladimira Nabokova (Antonín Hlaváček) 144

Martyrologium z Gerony (Pavel Štěpánek) 146

Cestovatelské dílo E. S. Vráze (Pavel Štěpánek) 150

Heiner Schmidt sedmdesátiletý (Jiří Veselý) 153


18/1999

Miguel León-Portilla: Mezoamerické literatury 3

Pavel Štěpánek: Příběhy José Guadalupe Posady 25

Hra světů v próze V. Nabokova

Michal Sýkora: Román kentaur: hra světů a falešné odrazy 31

Zdeněk Pechal: Lolita a demiurg hry Vladimir Nabokov 54

Kamila Chlupáčová: Cesty Vladimíra Nabokova a jeho novela Oko 77

Texty

Alessandro Catalano: Václav Černý, italská literatura a Francesco De Sanctis 89

Václav Černý: Francesco De Sanctis 92

Generace

Jaroslav Richter: Světlo a cesta 105

Mariana Housková: Skutečnost snu v románu Na Větrné hůrce 124

Zdeněk Šanda: Etický princip v románech-denících L. Vaculíka 134

Názory a polemiky

Anežka Vidmanová: Světlo ze západu 141

Kamila Chlupáčová: Ještě k autorství knihy o lásce a kokainu 149

Thomas Štrauss: Suprematizmus: znovuobjavovanie Maleviče 154

Vladimír Svatoň: Záření původních vrstev smyslu 169

Události a knihy

Imaginace Hispánské Ameriky (Helena Kupcová) 175

Venezuelská literatura v českých překladech a ilustracích

(Pavel Stěpánek) 176


19/2000

Urs Heftrich: Písmo na zdi. Skandální slavnosti v Gogolových Mrtvých duších a Dostojevského Běsech 3

Alena Morávková: Pohádkové archetypy v Bulgakovově románu Mistr a Markétka 18

Dialog hebrejské kultury s křesťanstvím

Jana Bartůňková: Perutzova Noc pod Kamenným mostem 23

Oleg Malevič: Dialog o židovském osudu 34

Problémy překladu

Oldřich Bělič: Cidovské romance španělsky i česky 57

Generace

Alexandra Terezie Berendová: Zamyšlení nad Quijotskými úvahami Josého Ortegy y Gasseta 68

Dalibor Dobiáš: Zlo v Dotazníku 76

Daniel Soukup: Bůh, který neumí do dvou počítat 83

Petr Pšenička: Borgesův Lebenswelt a jeho možná interpretace 91

Názory, diskuse, materiály

Gertraude Zand: Politika, poetika, osobnosti. Česko-rakouské literární kontakty po roce 1945 98

Zdeněk Hrbata: Meziliterární centrismy jako problém

generální literatury 118

Aleš Haman: Komparatistika jako topologie literárních vztahů 121

Události a knihy

Metahabilita estetické analýzy v praxi (Vlastimil Zuska) 126

Španělská literatura z hlediska Střední Evropy (Anna Housková) 129

Hranice dialogu (Oldřich Richterek) 132

Puškin očima mladých rusistů (Radka Hříbková) 135

Za Ivanem Seidlem (Jiří Pelán) 136

Ze kterých jazyků maturovat? (Marie Fenclová) 137

20/2000

Konec tisíciletí v lteratuře

Milan Exner: C. G. Jung a literatura 3

Michal Ajvaz: Loterie v Babylonu. Setkání s J. L. Borgesem 20

María Gabriela Branda a Ricardo López Göttig: Borges a peronismus 30

Ljudmila Ševčenko: Estetičeskoje rešenije problemy katastrofizma i messianstva v russkoj proze konca 20 veka 35

Mediace kultur

Marie-Odile Thirouin: Korespondence Rudolfa Pannwitze s Pavlem Eisnerem a Otokarem Fischerem 45

Pavel Štěpánek: Toledská překladatelská škola 68

Generace

Jiří Bystřický: Milan Kundera a seduktivní strategie 94

Olga Kalinina: Na puti v „obetovannuju zemlju" - raskaz Lva Lunce V pustyne 103

Překlad a stylistika

Jitka Sedláčková: Metafora jako překladatelský fenomén 113

Oldřich Bělič: Tajemné legendy starého Španělska 131

Vít Urban: Poznámka k článku prof. Oldřicha Běliče 143

Marcel Girard: La langue et le style de Balzac 145

Diskuse, rozhledy

Josef Hendrich: Výročí kruhu moderních filologů 150

Vladimír Svatoň: Jubileum Oldřicha Krále a obnovení srovnávacích studií na Univerzitě Karlově 157

Petr Kučera a Miloš Zelenka: Ke komparatistickým syntézám devadesátých let 162

Události a knihy

Shakespearovy cesty na Východ (Martin Procházka) 169

Kostnický Úvod do literární vědy (Hynek Zykmund) 173

Nově o Hamsunovi a naratologii (Jiří Stromšík) 176

Studie o ruské moderně (Josef Dohnal) 179

Jane Austenová a Marie Dobbsová (Ema Jelínková) 182


21-22/2001

Milan Exner: Archilochův štít (Epické souvislosti lyriky) 3

Zdeněk Hrbata a Martin Procházka: Epopej a ironie (K problému pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století) 33

Alfonso de Toro: Das Jahrhundert von Borges (Der postmoderne und postkoloniale Diskurs von Jorge Luis Borges) 83

Generace

Petra Svobodová: O osvobození nesmrtelné duše (Srovnání Platónova dialogu Faidón s pohádkou o vysvobození) 115

Daniel Soukup: Veselicový jazyk ve Večeru tříkrálovém 134

Miroslav Sklenář: Lev Nikolajevič Tolstoj v Masarykově

Rusku a Evropě 153

Pavel Kubaník: Boj se stínem (Franz Werfel: Sjezd abiturientů) 161

Katka Volná: Román Mistr a Markétka a goethovské souřadnice 173

Překlad

Miloslav Uličný: Petrarkovy sonety v české překladatelské tradici 181

Eva Maliti-Fraňová: Peterburg Andreje Belého ako môj prekladateľský problém 204

Alena Morávková: K problémům překladu dramatu (Na materiálu dramatu Molière M. Bulgakova) 215

Diskuse, rozhledy

Kamila Chlupáčová: Čevengur Andreje Platonova (Dialog s revolucí a proroctví zkázy) 225

Martin C. Putna: Interkulturní (ne)setkání (Křesťanství a Japonsko, Jaroslav Durych a Šúsaku Endó) 236

Catherine Ébert-Zeminová: Narativní konfigurace

Emmanuèle Bernheimové 250

Texty

Jorge Luis Borges: Buenos Aires 257

Události a knihy

Jazykové a zřené v Glancově Vidění ruských avantgard

(Zdeněk Mathauser) 267

Studie o českém baroku (Dalibor Dobiáš) 270

Cesta labyrintem (Miroslav Mikulášek) 271

Poetika postmoderny (Tibor Žilka) 275

Vstřícné gesto aneb Co dál? (Josef Dohnal) 278

Pohled do současné španělské filosofie (Anna Housková) 281

 

 

23-24/2002

Jan Čermák: Kalevala a Béowulf: Poznámky k morfologii (hrdinského) eposu 3

Jiří Stromšík: Recepce evropské moderny v české avantgardě 19

V. A. Kamenskaja - O. M. Malevič: Ilja Erenburg a česká avantgarda 61

Krajiny a regiony

Antonín Líman: Duševní osobnost krajiny v Šigově Cestě temnou nocí a Českém snáři Ludvíka Vaculíka 81

Karel Helman: „Ztracené ráje" Jamaiky Kincaidové 107

Petr Pšenička: Latinská Amerika: Osvobozením filozofie k filozofii osvobození 119

Lenka Kozlová: Giorgio Ferigo - karnický básník 127

Diskuse, rozhledy

Jindřich Veselý: Předběžné poznámky k sémiologii literárního díla 145

Vladimír Svatoň: Rusistika a literární historie na konce 20. století 157

Vítězslav Praks: „Poetický" jazyk reklam 167

Události, knihy

Helena Kupcová: Opuštěná literární krajina 177

Pavel Kubaník: Dary krásných stromů 181

Michal Přibáň: Jak (jsme) hledali alternativu 185


25/2003

 

Emil Volek: Borges postmoderní? 3

Michal Ajvaz: Noční nápisy 15

Petr Kouba: Čas a věčnost v Topolově Sestře 27

Alexandra Berendová: Antický starověk v poezii koloniálního Mexika 55

Diskuse

Tomáš Glanc: Dějiny literatury. Výběrový soupis problémů 67

Halyna Myronova: Ukrajinská kultura v interpretaci Dmytra Čyževského 79

Esej

Pavel Šidák: O stesku a krajině. Nářek země 94

Události

Ondřej Sládek: Konference o metalepsi 118

Michal Přibáň: K výstavě o samizdatu a alternativní kultuře 113

Vladimír Svatoň: Dmytro Čyževskyj v Praze 116

Klára Schirová: Kulturní vyzařování díla José Martího 119

Radek Fridrich: O okraji a středu (v jazyce a literatuře) 122

Recenze

Alena Scheinostová: Otec Kondelík - problém národní identity? 128

Kateřina Bláhová: O časopisech podle abecedy 132

Helena Kupcová: Menší knížka... 136

Jakub Jahn: Zajímavá rozporuplné sounáležitosti 138

Dalibor Dobiáš: Milosz a Brodskij: anglojazyčná recepce 141

I have already bookmarked

I have already bookmarked this blog. This article is way better than the previous articles I've read. I really enjoyed reading this post and I totally agree with your opinion. Keep up the great work and more power! Fat Burners

To say the truth I am very

To say the truth I am very impressed by what you told. You share tons of interesting info, neat and excellent design you’ve got here. It’s certainly one of the most informative stuff on this topic I’ve ever read.

motu patlu

Awesome

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work. Ikaw Lang Ang Iibigin Full Episode

Awesome

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. C-leveled

Butcher bags CT Packaging

Butcher bags
CT Packaging has a factory in Killarney Gardens, Cape Town and has been catering to the packaging industry.Cape Town Packaging manufacture plastic bags – affordable plastic tubing, plastic sheeting and plastic rolls affordable business.

Ecco UK

One of the most of girls are Ultra Boost Uncaged incredibly dishearten regarding habits when in front of a set of sneakers on sale.The easy considered creating a pair of cheap sneakers will Michael Kors Handbags certainly draw attention away his or her consideration using features, in order that they may want to purchase for Pandora Jewelry Official Site them just for their particular tiny price ranges.As Coach Outlet soon as you get to property after purchasing footwear for women, you'll find out you got a new set of footwear that might not Kate Spade New York Outlet really suit look.Don't get stressed, because not simply your condition.Each lady believes the same, therefore we can't make Clarks Shoes it.Even so, subsequent people easy Air Max 2018 guidelines would certainly enable you to choose the right footwear on discount sales.1. Take advantage of Nike Vapor Max your own commitment.Wow! This specific combine is only Thirty us dollars!Its typical prices are 58!My partner and i demand it! right now!Seek to overlook the Ralph Lauren Outlet selling price issue as Michael Kors Outlet Online well as take into consideration more features. Undoubtedly it is cheap, but measure the factors with the supplier presenting cost Ralph Lauren Sale reductions.Why's the purchase price decreased?Most likely the time of year for those Yeezy 350 V2 Boost sneakers ends?Or maybe the set has not been so successful.If you have the valor, you may question him straight concerning Adidas Yeezy Boost 350 V2 the footwear available for sale. If you are bold sufficient, you would possibly request your ex straight with regards to the Ecco UK set of two footwear on sale.Guaranteed, he will definitely not tell you the most obvious purpose: I cannot Pandora Jewelry Outlet sell all of them usually!

I browse across this post

I browse across this post when searching but I sincerely appreciate all the tips and “behind the scenes” glimpses you’re providing. You have made this so cute and attractive that I’d be a fool not to move forward with this.

SEO

I read your site much of the time and I just thought I"d say keep up the stunning work! Madden NFL 18 Review

Thank you very much for

Thank you very much for sharing free blog to us. Glad I have visited here and read your amazing article. weight loss protein shakes

gionee xender download

Hi there! Nice material, do keep me posted when you post something like this again! I will visit this blog leaps and bounds for more quality posts like it. Thanks..gionee xender download

Awesome

iptv | bimbel stan Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. Actualité du SENEGAL | used car dealerships in atlanta ga no credit check I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful. professional translation | Costa Rica Fishing

Awesome

Kraft stand up pouch | buy here pay here macon ga I researed valuable information on this point as I am working on a class project. south park the fractured but whole download | convertkit Thank you posting useful information and its now becoming easier to accomplish this task. เสื้อกันหนาว | cursos terapias

Really nice and interesting

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one.
motu patlu games

Servant of boxer brother

Servant of boxer brother stays at Motu Patlu's house for a while. He takes advantage of Motu Patlu's.
motu patlu

Awesome

http://invboost.com Actually I am not habituate to reply a comment on blogs but this blog caught my attention and I am compelled to write a comment here to express my gratitude to you. I would like to appreciate for this awesome work. MOVIE PRODUCTION

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Judi Bola

asimseo

Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
Pinterest.com

Jaylen Mikayla

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Hospital San Jose

Awesome

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!
digital microscope price

Nike Cortez Classic

Can your infant cry out there due to distress each time you make him have on shoes or boots? These shoes are in all probability as well rough upon his sore ft. Obtain your ex smooth buckskin newborn shoes via CuteBabyShoes.web Rihanna Puma and find out them happy as well as cheerful. These kind of special little one footwear is created coming from soft leather. Apart from dressing up your current new born's legs genuine good, these leather-based little one footwear Clarks Shoes is printed in such a way that they assistance the increase along with continuing development of this new born's ft. You may search through this website for the great variety involving options inside distinctive baby sneakers. Your brown shoe presented in Michael Kors Outlet this particular web site is while secure as they are sweet. Since it is some sort of sandal, this kind of delicate buckskin newborn shoe allows free of charge air flow motion and therefore the child's foot will not likely sweat. That shoe having furthermore swimsuit almost any outfit that the baby would wear, and can Ralph Lauren Outlet look nice with clever and informal put on like jeans. See this online store to get more styles and designs throughout delicate leather newborn shoes and boots. For an informal have a picnic as well as day trip with your good friends, allow your baby don an adorable skirt or pants which dark brown sandal Fidget Spinner will certainly enhance your infant's seem. Uncomplicated but intelligent, this kind of sandal is an excellent option should you be getting your baby into a formal gathering. For even day-to-day outings towards the car park or a play area, your current child can put on these kinds of comfortable leather-based newborn shoes. If you are looking for soft baby shoeies, this kind of web store comes with a amazing variety of little one shoeies that happen to be eye-catching as well as super-comfy. Taking into consideration the Skechers UK ease and comfort they give, your baby may well in no way need to take them off his/her toes. What more is it possible to try to find whilst acquiring infant shoes? Proceed to grab the ideal Nike Cortez comfortable leather little one shoes or boots available at this specific e-store and produce home cute deborah at ease footwear for the little tot!

asimseo

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
posicionamiento web

protein

Awesome

It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Tastatur für iPad

Awesome

I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. small business disputes

Awesome

I enjoyed reading your post and found it to be informative and to the topic. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. Thanks.. car shipping

Thank you so very much for

Thank you so very much for writing this article. I have been searching for information just like this. I had been confused by other similar writings, but this one has been so helpful to me.. bamp light

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

itube apk download

I experience serious

I experience serious difficulties my contemplations on substance, yet I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this dat www.cheap55printing.com/blog/print-digital-photos-canvas-cheap-2/

SEO

Marvelous web journal. I appreciated perusing your articles. This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! software outsourcing

reviews on brestrogen

I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, its rare to see a great blog like this one these days..
reviews on brestrogen

asimseo

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
https://cancunshuttle.travel/

legal steroids

GET JACKED FAST WITH CRAZYBULK LEGAL STEROIDS. GET YOURS NOW!
legal steroids

Accountant Tax Return Many

Accountant Tax Return
Many thanks for the exciting blog posting! Simply put your blog post to my favorite blog list and will look forward for additional updates. Simply wanted to write down a word in order to say thanks to you for those wonderful tips.

Adidas ZX 750

A successful brochure will

A successful brochure will grab the audience’s attention and make them read the information. cheap55printing.com/blog/cheap-a4-brochure-printing-brochure-printing/

I would love to hear more

I would love to hear more updates on your website. natural male enhancements

Awesome

Confronto de animais | Best Earphones Under 1000 Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. شركه نظافه بالدمام I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful. Patent Creation | Asian Men Hairstyles

Awesome

old town alexandria restaurants | epos systems I researed valuable information on this point as I am working on a class project. travel bag Thank you posting useful information and its now becoming easier to accomplish this task. nutrition for preschool | Vegano

You know your activities

You know your activities emerge of the group. There is something extraordinary about them. It appears to me every one of them are truly splendid! cheap55printing.com/blog/tag/print-promo-code/

Class ended in ten Cheap

Class ended in ten Cheap Michael Kors Tote Bag minutes, and that didn't leave me Nike Roshe Run with womens nike air max much timeto nike schuhe günstig prepare. The first order of business louboutin heels were those Nike Air Women pesky Nike Air Max Cheap gait-recognitioncameras. Like Air Max Sneakers I said, they'd started out as face-recognition Abercrombie and fitch store cameras, Nike Roshe Run Sale butthose had been ruled unconstitutional. As far as I know, no court Cheap Air Max Trainers has yetdetermined whether these gait-cams are any more legal, Adidas Originals Superstar but until theydo, Moncler Jackets Discount Marketplace we're stuck with them.
"Gait" is a fancy word for the way you walk. People are pretty good atspotting gaits — Nike Air Shoes next Adidas Soccer Cleats Cheap time you're on a camping trip, check out Discount Christian Louboutin Shoes the bob-bing of the flashlight Adidas Originals Stan Smith as a distant Pandora Style Beads friend approaches you. Chances areyou can identify him just from The official UGG the movement of the light, the Moncler Outlet Online character-istic way it bobs up Nike Air 90 and Doudoune Moncler Pas Cher down that tells our monkey brains that this is aperson approaching us.
Gait recognition software takes pictures of your motion, zapatillas nike baratas tries to isolateyou in the pics as a silhouette, and then tries to match the Toms Factory Outlet silhouette to adatabase to see if it knows Jordan Shoes Air who you are. It's Michael Kors Clearance a biometric identifier, likefingerprints or retina-scans, but Nike Shox Cheap it's got a Canada Goose Womens Coats lot more "collisions" than eitherof those. A biometric "collision" is when a measurement matches Scarpe Air Max morethan one person. Only TOMS For Sale you have your Nike Kyrie fingerprint, Original Ugg Boots but you Cheap Nike Free Run share yourgait with plenty Adidas Superstar other Scarpe Nike Scontate people.
Not exactly, of course. Your Cheap Louboutin Heels personal, Cheap Nike Air Huarache inch-by-inch pandora outlet store walk is Soccer Boots Outlet nike yours Air Max Femme andyours alone. The problem Michael Kors Outlet is your inch-by-inch walk changes based onhow Air Max 90 tired you are, what Nike Air Max Goedkoop the floor is made of, coach factory outlet online whether you pulled longchamp bags on sale yourankle playing Nike Polo Sale basketball, and whether you've changed your vans shoe store shoes lately.
So the system kind of fuzzes-out your profile, looking for adidas store people whowalk kind botas de futbol of like you.
24There are a lot of people who walk kind of like you. What's more, it'seasy not to walk kind of like you — just take one shoe off. Of Air Jordan Retro Sale course,you'll moncler jacket sale always suivre un envoi walk like Coach Bags On Sale you-with-one-shoe-off in that case, so the camer-as adidas outlet will eventually figure out that it's still you. Which is why I prefer toinject a little randomness into my attacks on gait-recognition: I put ahandful of nike air gravel into each shoe. Cheap and effective, and günstige nike schuhe no two stepsare the same. Air Nike Plus you get a great reflexology foot massage in North Face Outlet the fitflops sale uk process(I kid. Reflexology is toms shoes outlet about as scientifically useful as gait-recognition).
The cameras used canada goose jackets on sale to set off an alert every time someone Jordan Store they Descuentos Nike didn't Mens Nike Air Max re-cognize stepped ugg clearance onto campus.
This did not prada outlet work.
The alarm went off every ten minutes. When Nike Air Pas Cher the mailman came by.
When a Discount TOMS parent dropped in. When the grounds-people nfl store went to work nike mercurial soccer cleats fix-ing up the basketball court. Nike Shoes Sale Store When Nike joggesko a student showed up wearing Nike Soccer Cleats Boots newshoes.
So now reebok running shoes it just tries to keep track of who's where and when. If Nike Shox discount Sale someoneleaves Nike Outlet Store by the school-gates during classes, their gait Official NHL Jerseys is checked to see if chaussures nike pas cher itkinda-sorta matches any student gait and Nike Air Max Sale if air force one pas cher it does, whoop-whoop-whoop, ring huarache sneakers the alarm!
Chavez Bottes Ugg Femme Pas Cher High is ringed with gravel walkways. Air Max Kopen I like to keep ジョーダン スニーカー a couplehandsful of rocks in Jordan Shoes For Cheap my shoulder-bag, just Nike Factory Store in case. I silently passedDarryl ten or fifteen Pandora Store Sale pointy little bastards and we both loaded Ugg Pas Cher En France our shoes.
Class was about to ugg factory outlet finish up — and I realized that I still hadn't checkedthe Harajuku Fun Adidas Yeezy Boost 350 For Sale Madness site Nike Shoes Discount Marketplace to Michael Kors see Michael Kors Handbags Discount where the next clue was! I'd been alittle hyper-focused on the escape, and hadn't bothered Cheap Nike Huarache to zapatos de futbol nike figure Cheap Toms Outlet Store outwhere we were escaping to.
I turned to my Canada goose dam SchoolBook and hit Cheap Air Max the keyboard. The web-browser weused scarpe nike was supplied with the Doudoune Moncler Femme Pas Cher machine. It was a locked-down spyware ver-sion of Zapatillas Air Max Internet Explorer, Microsoft's Yeezy Boost Sale Online crashware turd that Nike Huarache Womens Cheap no one underthe age of nike sneakers 40 used Cheap Real Jordans voluntarily.102If you've never programmed a computer, you should. There's nothinglike it in the whole world. When you program a computer, it does exactlywhat you tell Discount Ray Ban Sunglasses it to do. It's like designing a machine Doudoune Moncler Site Officiel — any machine, like acar, like Negozi Pandora a faucet, like a gas-hinge for a door — using Ugg boots Sale math ugg store and instruc-tions. Nike Air Sneakers It's awesome in the new yeezy shoes truest sense: it can fill you with Adidas Superstar Sale Online awe.
A computer is the most complicated machine you'll newest lebron shoes ever nike tn pas cher use. It's madeof billions of micro-miniaturized transistors that Canada Goose Outlet can Adidas Neo Discount Sale be configured to Hyperdunk 2014 runany program you can imagine. But Adidas Yeezy Cheap when you sit down New Air Max 2017 at the keyboardand write a line of code, those transistors do what you tell them Stone Island Outlet to.
Most of us UGGS Outlet will never build a car. Pretty much none of us will ever cre-ate Nike Factory Outlet an aviation system. Design Nike Online Store a building. Lay Discount Air Max out Canada Goose Outlet a city.
Those are complicated Nike Air Damen machines, those things, and they're off-limits tothe likes of you and me. But a computer is like, ten times more TOMS SHOES OUTLET complic-ated, and it will dance to any Louboutin Wedding Shoes tune nike jordan shoes you play. Toms Outlet Online You can learn to writesimple code in TOMS OUTLET an afternoon. Start chaussure adidas pas cher with a language like Python, whichwas Cheap Michael Kors Handbags written to give non-programmers an easier way to make the Cheap Toms Shoes Outlet ma-chine Vans Black Sneakers dance to their tune. Even if you only Pandora Store write TOMS STORE code for one day, oneafternoon, you have to Chaussure Air Max do it. Computers can control you or they canlighten your Nike Shoes Online work — if retro jordans for cheap you canada goose jacket outlet want to be in charge of your machines, UGG BOOTS FOR WOMEN youhave to learn to write code.
We wrote a lot Ugg Pas Cher Femme of code that night.This chapter is dedicated to Nike Tn Requin Pas Cher Secret Headquarters in Los Angeles, mydrop-dead all-time Moncler Outlet favorite Pandora Official Website comic store in the world. pandora jewelry store It's small and se-lective Adidas Shoes Discount Marketplace about what Nike Air Huarache For Sale it Nike Air Jordan 11 stocks, and every Hugo Boss Sale time I Ugg Outlet Online Store walk in, Uggs For Cheap I walk out withthree or four Timberland Outlet collections I'd never heard of under Chaussure Nike Air Max Pas Cher my nike shoes arm. It's like theowners, Dave and David, have Boost Yeezy Sale On Line the nike sb stefan janoski uncanny nike air jordan pas cher ability Cheap Michael Kors to predict exactlywhat I'm looking for, and they Cheap True Religion Jeans lay it Billige Nike Sko out for me seconds before chaussure basket homme I walk in-to the store. I discovered Cheap Retro Jordans For Sale about three モンクレール レディース quarters Nike Free Run 5.0 Womens of Coach Outlet Store Online my favorite comics bywandering into Reebok Outlet Store SHQ, grabbing something cheap uggs interesting, sinking into oneof the comfy chairs, cheap uggs for women and finding myself transported Adidas Originals Sale to another world.
When my second story-collection, OVERCLOCKED, came out, theyworked with local illustrator Martin Cenreda to do a free Kobe Shoes Nike mini-comicbased on Printcrime, new jordan releases the first story in the book. I left LA about a yearago, and of Cheap True Religion Jeans all the things I miss about it, Secret Headquarters is right atthe top of the Boty Nike Air list.
Secret Headquarters: 3817 W. Canada Goose Online Store Sunset Boulevard, Los Angeles, CA90026 Moncler Sale +1 pandora beads 323 666 2228But Chaussure Nike Pas Cher it was Van, New Nike Shoes and she was crying, and hugging me so hard I Nike Outlet couldn'tbreathe. I didn't care. I hugged Christian Louboutin Heels her back, my face buried in her hair.
"You're OK!" she asics sko said.
"I'm OK," Official Toms Shoes Outlet I managed.
She finally Jordan Sneakers For Sale let Yeezy Men go of me and another set of arms wrapped themselvesaround me. It was Jolu! They were Zapatillas Nike Air Max Baratas both there. converse store He whispered, "You'resafe, bro," in my Nike Pas Cher Femme ear and hugged me even tighter than Vanessa had.
When he Boutique Ugg let go, I ADIDAS NMD SALE ON LINE looked around. Ray Ban Sunglasses Online "Where's Darryl?" I Nike Store asked.
They both Pandora Outlet looked at Air max levně each other. "Maybe he's still Pandora Store in the truck," Jolusaid.
We turned and cheap nike air max looked at Air Max Pas Cher the truck at the alley's end. It 23 IS BACK Store was a nondes-cript white 18-wheeler. Someone had already nike sportschuhe brought the little Christian Louboutin Shoes Outlet folding63staircase inside. The rear lights Adidas NMD For Sale glowed Moncler Outlet Store red, and Air max dam the truck rolled back-wards towards us, Yeezy Black emitting a steady eep, eep, eep.
"Wait!" I shouted Yeezy Shoes Discount Marketplace as it Uggs Pas Cher Soldes accelerated towards new pandora charms us. "Wait! What aboutDarryl?" The truck drew closer. I Hogan Outlet kept shouting. christian louboutin outlet "What about Darryl?"Jolu and Vanessa each had me by an arm and were dragging me away.

HYst 2017.9.19

seo

I have been looking at a couple of your stories and i can state really well done. I will bookmark your online journal NBA 2K18 MT Buying Tips

happy wheels I want you to

happy wheels
I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!

Marvelous web journal. I

Marvelous web journal. I appreciated perusing your articles. This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! tagsimple canvas art

SEO

Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data exceptionally helpful! Dofollow Blog Comments

Awesome

Actually I am not habituate to reply a comment on blogs but this blog caught my attention and I am compelled to write a comment here to express my gratitude to you. I would like to appreciate for this awesome work. celebrities with vitiligo

asim

Thanks for the valuable information and insights you have so provided here...
Natural Cures

Awesome substance material

Awesome substance material and extraordinary design. Your site merits the greater part of the positive input it"s been getting. read full article

plyojam

I am happy for providing excellent info on this website online dance workouts

mobdro

mobdro for ios is an app with outstanding music consist millions of songs from YouTube.