Svět literatury, 2011, ročník XXI, č. 44


JAZYK  POEZIE  A  JEHO ČTENÍ
Alena Tesková. Umělecké dílo jako překlad knihy přírody
Pavel Šidák. K historicitě a abstrakci žánru.
Jana Kuzmíková. Pokus o kognitívne čítanie Vilikovského románu Posledný kôň Pompejí.
Vladimír Svatoň. Index a symbol ve dvojí teorii znaku.
Zuzana Šťastná. Esejistika Mariny Cvetajevové a její české překlady
Josef Forbelský. Máchův Máj  ve španělštině

ROMÁN
Tomáš Koblížek. Román, výraz, čas
Eva Voldřichová Beránková. Obraz stroje ve francouzské literatuře devatenáctého století
Linda Hartmannová. Divadelní prvky v románě Vladimíra Nabokova Pozvání na popravu
Anna Housková. Zkušenost a reflexe západní civilizace u Ernesta Sabata
Michal Sýkora. Být obkroužen dějinami: „Americká trilogie“ Philipa Rotha

ROZHLEDY
Zdeněk Hrbata. Bretonský kněz, spisovatel  a lingvista v Praze
Dora Poláková. V pasti jménem Paříž. Fin de siècle v životě a díle Enriqua Gómeze Carrilla
Jan Doležal. Vydatná porce s mírně nahořklou příchutí. Srbský román nultých let.

RECENZE
Jiří Koten. O fantastické literatuře. Rec. T. Todorov, Úvod do fantastické literatury)
Petr Kyloušek. Jak znázornit literární vývoj? Rec.: Štefan Povchanič, Štefan. Dynamika literárnych systémov (Vývinové tendencie francúzskej literatúry v 19. storočí).
Tomáš Koblížek. Nové čtení Benvenista. Rec.: Serge Martin (ed.). Émile Benveniste. Pour vivre langage.
Danuše Kšicová. Nově o ruské poezii. Rec. Helena Ulbrechtová. Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
Ladislav Nagy: Po Bábelu aneb erudice ve službách sebeprezentace. Rec. G. Steiner, Po Bábelu.
Jan M. Heller: Nesystematický lexikon teorie systémů v literární vědě. Rec. Niels Werber (Hrsg.), Systemtheoretische Literaturwissenschaft: Begriffe – Methoden – Anwendungen.

Thanks for writing such a

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... fat diminisher review

Thanks for writing such a

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... fat diminisher system review

Thanks for your kind of

Thanks for your kind of information that you shared.If you would like to find any kind of cheats, hack tools, or even trainer, you can probably visit http://www.hacker-kidz.org because we provide every cheats, hack tools, and trainer also mod apk there, you can download every single Cheats, Hack Tools, Trainer, Mod Apk for free without survey, password or something else that prevent you to download the tools, then open Hacker Kidz and get all hacking tools that you would like to Download.

devidmiller5060

Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
malignant neoplasm of breast unspecified site

devidmiller5060

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
malignant neoplasm of breast unspecified site

devidmiller5060

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
miami breast cancer conference

devidmiller5060

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
malignant neoplasm breast

devidmiller5060

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
malignant neoplasm breast

Fantastic blog you have

Fantastic blog you have here. You’ll discover me looking at your stuff often. Saved!
olej castrol

devidmiller5060

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
malignant neoplasm breast

devidmiller5060

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.
sea flight astuces

High-quality along with your

High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.
vw passat 2015

Is it okay to post part of

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?
climatic

You made some respectable

You made some respectable points there. I looked on the internet for the issue and found most people will go along with with your website.
instagram follower kaufen

This content is written very

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.
Rinjani Trek

Your blog is one of a kind,

Your blog is one of a kind, i love the way you organize the topics.:’-”‘

air asia dhaka office contact number

devidmiller5060

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
sea flight astuces

pertamini digital I simply

pertamini digital
I simply wanted to thank you a lot more for your amazing website you have developed here.

Angel investors in India

You have a very inspiring way of exploring and sharing your thoughts.
Angel investors in India

gemini

Thanks for the awesome sharing. You have made some important points. new launch condo in toa payoh

You make so many great

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.
3ds emulator gratuit pour android

devidmiller5060

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
sea flight astuce

devidmiller5060

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises
astuce sea flight

devidmiller5060

Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
astuce sea flight

She scorched a 7.65-second

She scorched a 7.65-second time in the 60-meter dash, an 8.52 time and second place finish in the 60-meter hurdles, 3791 points in the pentathlon and tied her record in the high jump at 5 feet 4.25
https://www.rebelmouse.com/girlfriendsystemreview/

devidmiller5060

Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
astuce sea flight

ood to be here in your

ood to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site.
create room

acpest

I would like to thank you for the programs you had developed for generating this unique article long island termite exterminator

mayazoe

I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material. . .
bbc dance mat typing level 2

mayazoe

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
bbc dance mat typing level 2

day tour antananarivo The

day tour antananarivo
The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going.

mayazoe

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
bbc dance mat typing level 2

mayazoe

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
dancing mat typing level 1

This is such a great

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
Виза в Англию​

mayazoe

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
dancing mat typing level 1

Easily, the article is

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just
ed conqueror review

mayazoe

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
dancing mat typing level 1

I was looking at some of

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
volkswagen golf r

Excellent and detailed

Excellent and detailed article you've published today. This is by far the most detailed article that I've read on this topic. It's hard to find info on this topic but you've given me ample information today. Thank you very much!! Upper Serangoon Condo

It really is good to know

It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
volkswagen poznań

I commend your hard work on

I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
Canvas poster

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
coming home

Your writing skills are

Your writing skills are unmatchable again. It seems like just yesterday I read one of your brilliant posts, and now I have read another one. Your consistency is just outstanding. I hope you don't stop writing. liposuction procedure

Pretty good post. I just

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
breast enlargement pills

The thesis here is breath

The thesis here is breath taking. You've explained the difficult parts of this topic very brilliantly through this well written article. I really do enjoy reading this. I hope you give me more! attic conversion

Thanks for a wonderful

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
natural ways to turn her on

devidmiller5060

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
bbc dance mat typing home row

I really like your take on

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..
outdoor garden projects

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends.
jazzmatazz guru

This is highly informatics.

This is highly informatics. crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
www.twitter.com/