Svět literatury, 2011, ročník XXI, č. 43

Humanitní studia a přírodní vědy
Miroslav Petříček. Teorie na svých okrajích.
Jan Zrzavý. Historická metodologie v evoluční biologii: inspirace pro studium evoluce kultury?
Stanislav Komárek. Příroda a kultura..

Fikční svět a povaha uměleckého textu
Lubomír Doležel. Některé problémy kolem fikčních světů
Petr Koťátko. Vyprávění jako performance: vypravěč v kondici a vypravěč v rozkladu
Jan Tlustý. Teorie fikčních světů mezi sémantikou a pragmatikou.
Martin Pokorný. Flexe, umělost a fikce.

Liteární teorie a dějinné vědomí
Martin Ritter. K filosofii dějin W. Benjamina: model překladu.
Jakub Flanderka. Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti

Z moderní literatury

Josef Čermák. Má povídka mě odmítá… Malý příspěvek k fragmentárnosti díla Franze Kafky.
Kamila Chlupáčová. Zpověď osamělého vědomí, hledání identity: Nabokov, Dostojevskij
Alena Machoninová. Ekologie poezie Vsevoloda Někrasova : Ticho, které je vidět.
Olivia Bălănescu. Mapování paměti aneb odyssea návratu v čase a prostoru.

Rozhledy
Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová. „Aktualizace“ Poetiky kompozice aneb Boris Uspenskij z několika hledisek.
Libuša Vajdová, World Literature Studies v Bratislave

Recenze
Petr Kyloušek, Leo Spitzer (redi)virus
Ondřej Sládek, O psaní dějin literárního exilu
Michaela Bečková, Co není vidět v zrcadle
Eva Voldřichová Beránková, Současný francouzsky psaný román očima „cizinky“
Anton Hiersche, Barbusse – zwischen Literatur und Politik
Jarmila Horáková, Sborník z kolokvia „Podoby rumunské identity“
Jan M. Heller, Zrození modelového čtenáře

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate

Currency Converter, Exchange Rate