Svět literatury, 2010, ročník XX, č. 41

Status literárního díla
Michal Ajvaz: Co je poetičnost?
Jiří Olšovský: Heidegger a Kierkegaard: řeč a básnické, filosofické myšlení

K problematice fikčních světů
Tomáš Koblížek: Fenomén fikce
Aleš Haman: O jedné kritické reflexi teorie fikčních světů
Bohumil Fořt: O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud
Vladimír Svatoň: Skrytá ontologie fikčních světů
Jakub Češka: Za teorii fikčních světů
Martin Pokorný: Fikční světy mezi postulátem a metafikcí
Petr Koťátko: Kdo je kdo ve fikčním světě
Tomáš Koblížek: Ještě jednou k teorii fikčních světů

Dějiny a interpretace
Marián Pčola: Čas, dejinnosť, rozprávanie. Kríženie referenčných rovín historiografického a fikčného naratívu v hermeneutike P. Ricoeura
Tereza Chlaňová: Ukrajinská literární věda na cestě od „kordocentrismu“ a „ukrajinocentrismu“
Kateřina Plotzová: Cligčs: kurtoazní koncept manželství z lásky
Vojtěch Hladký: Platónův druhý příchod
Tamás Berkes: Romantismus a biedermeier: směry komplementární či disjunktivní?

Moderní literatura
Vlasta Dufková: Pastva nejenom pro oči
Vladimír Fiala: Godot neboli Přátelství. Statičnost a dynamičnost v Beckettově Čekání na Godota
Catherine Ébert-Zeminová: Narcis a Anti-dandy, Dandy a Anti-narcis
Alexej Sevruk – Tereza Chlaňová: Role autorů tzv. „Stanislavského fenoménu“ při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře

Recenze
Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

Really nice and interesting

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharinG Poker Online

samsung m3 portable disque dur externe portable 2,5

I like how you think and the way you identify with your points of view in this article.Awesome blog. samsung m3 portable disque dur externe portable 2,5

I like how you think and the

I like how you think and the way you identify with your points of view in this article.Awesome blog atunbi weddings

I like how you think and the

I like how you think and the way you identify with your points of view in this article.Awesome blog best budget coffee maker

They are astonishing and has

They are astonishing and has a lot of profitable information.The musings of the essayist was extraordinary, an obligation of appreciation is all together for the share,,custom research

As I would see it, if all

As I would see it, if all site administrators and bloggers made incredible substance as you did,I feel strongly about this and I like getting some answers concerning this subject. Damaged Hair

http://bikinibodyworkoutplan.webs.com/

As I would see it, if all site administrators and bloggers made incredible substance as you did,I feel strongly about this and I like getting some answers concerning this subject. http://bikinibodyworkoutplan.webs.com/

They are astonishing and has

They are astonishing and has a lot of profitable information.The musings of the essayist was extraordinary, an obligation of appreciation is all together for the share..argentfacileetrapide.com

Mansion88

I've saved it and i'm looking toward scrutinizing through new articles.Excellent post Mansion88

Thedigitel.com

I have to enable that you continue with your uncommon posts, have a better than average weekend ! Thedigitel.com

Really nice and interesting

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Mosin Nagant 91-30

Your work is very good and I

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.buy web traffic

Welcome to

Welcome to Jambresult.org.ng. If you want to see your jamb 2016 result checker , visit the step-by-step guide.

moviestarplanethack.team9

They are astonishing and has a lot of profitable information.The musings of the essayist was extraordinary, an obligation of appreciation is all together for the share. moviestarplanethack.team9

I have to know how you made

I have to know how you made this of fascinating article. My mom might want to know… Jodi

jackmen

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. Charleston SEO Company

Your work is very good and I

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. pestin chest

Your work is very good and I

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us gagner de l'argent facile

Your work is very good and I

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us...argentfacileetrapide

http://sciaticasosreview.yolasite.com/Glen-Johnsons-sciatica-tre

Continue doing amazing. I have watched your post to be amazingly invigorating and overflowing with extraordinary information. http://sciaticasosreview.yolasite.com/Glen-Johnsons-sciatica-treatment.php

Thanks for this great post,

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. 365friv.com

Astounding knowledge you

Astounding knowledge you have on this current, it's pleasant to discover a site that points of interest such a great amount.Heartworm Revolution cats

Thanks for this great post,

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. Anand Mishra

Your work is very good and I

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. offshore company incorporation

foreign exchange rates

Abundantly refreshing once again for all the details.I genuinely like the dear information you offer in your articles. foreign exchange rates

Really helpful. i know that

Really helpful. i know that these idea will help immensely to me, I was googling to get some tip to market my website but I feel I have come to the right..Mobile Binary Machine

http://fixedblog.theclever.me/

I feel truly glad to have seen your website page and anticipate such a variety of all the more engrossing times perusing here. Much obliged again for all the details. http://fixedblog.theclever.me/

I feel truly glad to have

I feel truly glad to have seen your website page and anticipate such a variety of all the more engrossing times perusing here. Much obliged again for all the details gratisbingo

jackmen

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more...cannabis seeds

I feel truly glad to have

I feel truly glad to have seen your website page and anticipate such a variety of all the more engrossing times perusing here. Much obliged again for all the details likes kaufen ! comments on youtube

transfer mxf video to avi,

transfer mxf video to avi, mp4, WMV, MOV FCP,iMovie, download software mxf converter,

convert p2 mxf camcorder files. mxf to avi mp4 mov mkv with convert mxf files via avchd

video converter

I found this much helpful,

I found this much helpful, as to what I was exactly searching for. Thanks for such post and keep it up. bumper stickers

jason

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more.www.stresser.io

I am upbeat to locate your

I am upbeat to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and actualize the idea. Much thanks to you for the post. showbox apk

good

I found this much helpful, as to what I was exactly searching for. Thanks for such post and keep it up. baju batik wanitabaju batik

continue posting sensible

continue posting sensible web journals. then again i have to get a handle on extra news concerning Hollywood and for that asking your encourage. NICOLE GOMEZ

nice

batik pekalongan Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more baju batik

It is great to have the

It is great to have the opportunity to examine a nice quality article with accommodating information on subjects that abundance are charmed o watch series online

It is great to have the

It is great to have the opportunity to examine a nice quality article with accommodating information on subjects that abundance are charmed on free movie websites

bikini luxe bikini

It is great to have the opportunity to examine a nice quality article with accommodating information on subjects that abundance are charmed on. bikini luxe bikini

Badgley was part of the

Badgley was part of the Rangoon-Hopkins Center in the 1950s and attributes his continued scholarship and interest in Burma to the experience. Leader Replica

legal ways to watch tv

I may attempt to compose a book to oblige my web journal, yet we will see.Good post with helpful tips and thoughts. legal ways to watch tv

I do not know who you are

I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) booter

I do not know who you are

I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!how to lose weight quickly

Excellent information on

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different artists.weight loss blog

I don't even know how I

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Life Insurance Calgary

intra pe site-ul meu

Moreover this is a to an awesome degree enabling site.I must say that a succesful family had business in this day and age is an amazingly animating sight ! intra pe site-ul meu

Thanks for sharing the info,

Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource.. Anand Mishra

Very interesting blog. Alot

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. india news kartikeya sharma

epoxy garage flooring nh

You made such an interesting piece to examine, giving every subject illumination for us to get data. epoxy garage flooring nh