Svět literatury, 2010, ročník XX, č. 41

Status literárního díla
Michal Ajvaz: Co je poetičnost?
Jiří Olšovský: Heidegger a Kierkegaard: řeč a básnické, filosofické myšlení

K problematice fikčních světů
Tomáš Koblížek: Fenomén fikce
Aleš Haman: O jedné kritické reflexi teorie fikčních světů
Bohumil Fořt: O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud
Vladimír Svatoň: Skrytá ontologie fikčních světů
Jakub Češka: Za teorii fikčních světů
Martin Pokorný: Fikční světy mezi postulátem a metafikcí
Petr Koťátko: Kdo je kdo ve fikčním světě
Tomáš Koblížek: Ještě jednou k teorii fikčních světů

Dějiny a interpretace
Marián Pčola: Čas, dejinnosť, rozprávanie. Kríženie referenčných rovín historiografického a fikčného naratívu v hermeneutike P. Ricoeura
Tereza Chlaňová: Ukrajinská literární věda na cestě od „kordocentrismu“ a „ukrajinocentrismu“
Kateřina Plotzová: Cligčs: kurtoazní koncept manželství z lásky
Vojtěch Hladký: Platónův druhý příchod
Tamás Berkes: Romantismus a biedermeier: směry komplementární či disjunktivní?

Moderní literatura
Vlasta Dufková: Pastva nejenom pro oči
Vladimír Fiala: Godot neboli Přátelství. Statičnost a dynamičnost v Beckettově Čekání na Godota
Catherine Ébert-Zeminová: Narcis a Anti-dandy, Dandy a Anti-narcis
Alexej Sevruk – Tereza Chlaňová: Role autorů tzv. „Stanislavského fenoménu“ při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře

Recenze
Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

It’s appropriate time to

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. https://issuu.com/nataliedk

Thank you so much for

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.
Sell Your Annuities

Hello There. I found your

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
Center For Alcohol And Drug

I really enjoy simply

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cnajaVeI2yRq3aTstaYA5qA1eqo&ll=56.18719057325218%2C11.618610500000045&z=7

I am looking for and I love

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! 網頁寄存

Excellent website you have

Excellent website you have here, so much cool information!..
leased lines

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
Addiction Treatment

Such a very useful article.

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.
doggydan-training.eubookshop.com

I like to mix up my anchor

I like to mix up my anchor texts much as possible, and even use my name as part of it quite a bit of the time: “Mark – Home Appliances” Janitorial cleaning services NYC

Thanks for a great official

Thanks for a great official site. So much awesome stuff here to read and learn.

So luck to come across your

So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. clothing manufacturers

Paper Writing Experts is a

Paper Writing Experts is a reputed and leading provider of custom academic papers and proofreading services. Our highly qualified writers can produce high quality academic essays and dissertations within short deadlines. We guarantee Plagiarism-free content and 100% confidentiality.
best paper writing service

find out here how to use

find out here how to use adderin
The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us.

I have not any word to

I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
cute shirts

Distributor Anchor Shackle

Thanks For Sharing Jual Anchor Shackle

Thanks for writing such a

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...
custom research papers cheap

find out here That's what

find out here
That's what makes you the best. You should keep publishing more articles and you will Such Become One of the best writers ever

I really enjoy simply

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. Spiderman in real life

Your content has tested

Your content has tested useful to me personally. It’s extremely informative and then you’re obviously extremely knowledgeable in this field. team work

sdfsddf

This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
clean dirty windows

sdssd

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
United States dollar

cirugía de abdomen Cancún

woah. Loving this article. This simplicity, this way of writing. Best piece of writing. :) stay blessed.
cirugía de abdomen Cancún

sdssd

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Chiropractic Practice in Parkland

I was actually captured with

I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! upbed

I have read your article, it

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
home inspection checklist

sdssd

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
local rehabs

I was actually captured with

I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! cbseresult

Webmusic In Hindi Songs

Webmusic In Hindi Songs Bollywood latest Movies Songs Free Download in Webmusic.biz
webmusic

Luxury timepieces, Rolex,

Luxury timepieces, Rolex, Hublot, Omega, Cartier, Breitling, Ulysee Nardin, IWC, Chopard, Diamond watches.
shop rolex watches

Je Trouwpak kopen bij Suits

Je Trouwpak kopen bij Suits at Sea is een gezellig en leuk uitje voor de bruidegom met aanhang. Ze verkopen luxe Trouwpakken voor mannen, die je zelf tot in detail style'd. En met oog voor detail worden je Trouwpak op Maat gemaakt, topkwaliteit. En tevredenheid wordt gegarandeerd. Wil je ook je Trouwpak op maat laten maken? Check de site!
Trouwpak

I look forward to reading

I look forward to reading your work in the future.
here hair care and skin care tips website

i am always looking for some

i am always looking for some free stuffs over the internet.
how to use penomet correctly

SSK

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů...

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

Lukáš Mathé: Černého hispanistické studie
Richard Müller: Literární teorie pro „false beginners“
Iva Šindelářová: Střípky (z) angloamerické literatury
Martin Hrdina: Dílo Karla Herloše v kontextu české literatury
Danuše Kšicová: Člověk v době moderny
Radek Pělucha: Malá velká knížka
Martin Pokorný: Pouze špetka Humboldta
Jan Wiendl: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka
Jan M. Heller: O knihách „nevědecky“
Ondřej Sládek: Z oblasti intermediálních výzkumů

World Snooker 2017

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. Betfred World Snooker Predictions

Nichuik

Thank you So Much Thai Lotto Results 2017

Animals

This is a awesome article. Very simple way of writing and interesting topic. I will read again and again. Love the way you write. Keep posting.
Animals

watch anime

Ahh. Simple and interesting. Beautifully Plot. I like start and end of this article. I will visit again this site. Just keep Posting.
watch anime

I love the humor your post

I love the humor your post has offered. I enjoyed this site a lot. Keep posting article like this. It is fun. Nice photography too!
http://www.theonlinemarketing.org/

I definitely enjoying every

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
best bluetooth headphones under 100

Your post was very nicely

Your post was very nicely written. I’ll be back in the future for sure!
bulk computer recycling

Wow! Such an amazing and

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also Check it out

I’m glad to find so many

I’m glad to find so many useful and informative data on your website.weblogr.fr

By analyzing your

By analyzing your website’s posts, I think you really are a wise person. one rep training

HF

Furthermore, the addtional display technologies like high dynamic range, enahanced color and superior contrast found in the latest 4K TVs don’t exist in HD models. movies

Some truly wonderful

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site . perfectly great articles .
full face snorkel mask

sdssd

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
management

dfddf

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
Kettering

plyojam

You’ve got some amazing factors in this unique useful weblog site plyometric exercises

This blog is so nice to me.

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well..
male extra bigger harder longer

The post is written in very

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.
divorce