Ediční pravidla

Rukopisy článků mají mít rozsah do 20 normostran včetně poznámek a bibliografie. K článku je připojeno résumé v anglickém  jazyce v   rozsahu 8-10 řádek. Bibliografické citace mají být upraveny podle ČSN ISO 690. Jinojazyčné citáty z odborné literatury se překládají do češtiny, citáty z cizí krásné literatury se uvádějí dvojjazyčně.

Svět literatury rovněž publikuje recenze na odborné práce věnované zahraničním literaturám a myšlení o literatuře a kultuře, jejichž vydání není starší než dva roky.

Svět literatury je recenzovaný časopis (peer reviewed): redakce zhotoví od každého zaslaného rukopisu dvě kopie a anonymně je dá posoudit odborníky pro příslušnou specializaci, kteří hodnotí jejich vhodnost pro zveřejnění v tomto časopise. V případě, že článek není přijat, bude autor informován elektronickou poštou.

 

Pravidla jazykové a formální úpravy textů pro SL zde.