Redakce

Redakce časopisu

Redakční rada

 • Jonathan Bolton, Harvard University, USA
 • Alessandro Catalano, Universita degli studi di Padova, Itálie
 • Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Oldřich Král, Univerzita Karlova v Praze
 • Petr Kyloušek, Masarykova univerzita
 • Holt Meyer, Universität Erfurt, Německo
 • Martin Procházka, Univerzita Karlova v Praze
 • Jiří Stromšík, Univerzita Karlova v Praze
 • Paulína Šišmišová, Univerzita Komenského, Slovensko
 • Dalibor Tureček, Jihočeská univerzita
 • Emil Volek, Arizona State University, USA

Vedoucí redaktor
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Redakce
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (zástupce vedoucího redaktora), PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (výkonný redaktor)

Poradní sbor

Doc. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (UK), Doc. PhDr. Josef Forbelský (externí spolupracovník), Doc. Tomáš Glanc, Dr. (UK), Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (Jihočeská univerzita), prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (UK), prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (UK), prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (UK), doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (UK), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (AV ČR), PaeDr. Helena Kupcová (Literární akademie), doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (UK), doc. PhDr. Jiří Pechar, CSc. (AV ČR), doc. PhDr. Jiří Pelán, CSc. (UK), Prof. Miroslav Petříček, Dr. (UK), Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. (UK), prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové), prof. Jan Rubeš, CSc. (Université Libre, Bruxelles), Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. (Univerzita Palackého), doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (UK), doc. PhDr. Hedvika Vydrová (UK), Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (UK)

Kontakty
Adresa redakce: Svět literatury, Filozofická fakulta UK, Ústav románských studií,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: vladimir.svaton@ff.cuni.cz, pavel.sidak@seznam.cz

Syndikovat obsah