Svět literatury (časopis pro novodobé literatury)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Periodicita: 2 x ročně
Vychází od: 1991
Jazyky: Stati tištěny v češtině, výjimečně též slovensky. Resumé jsou v anglickém jazyce
 Databáze:  ERIH+, CEJSH

 

Zaměření:

Časopis je věnován novověkým evropským a americkým literaturám, s výhledy do jiných kulturních oblastí. Důrazem na komparativní přístup přispívá k integraci literárněvědného studia, které obecně probíhá téměř výhradně v rámci jednotlivých národních literatur a je tudíž často uzavřeno do tradičních schémat a pojmů. Členy redakčního kruhu spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v prostoru daleko širších regionů a ne pouze jediného národa. Vedle českých vědců jsou mezi autory významné osobnosti světové literární vědy. Převažují práce v českém jazyce, stati mají anglická résumé. 

 

Redakční rada

 • Gema Areta Margó, Universidad de Sevilla
 • Jonathan Bolton, Harvard University, USA
 • Alessandro Catalano, Universita degli studi di Padova, Itálie
 • Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Oldřich Král, Univerzita Karlova v Praze
 • Petr Kyloušek, Masarykova univerzita
 • Holt Meyer, Universität Erfurt, Německo
 • Martin Procházka, Univerzita Karlova v Praze
 • Jiří Stromšík, Univerzita Karlova v Praze
 • Paulína Šišmišová, Univerzita Komenského, Slovensko
 • Dalibor Tureček, Jihočeská univerzita
 • Emil Volek, Arizona State University, USA


Vedoucí redaktor
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Redakce
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (zástupce vedoucího redaktora), PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (výkonný redaktor)

Poradní sbor
Doc. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (UK), Doc. PhDr. Josef Forbelský (externí spolupracovník), Doc. Tomáš Glanc, Dr. (UK), Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (Jihočeská univerzita), prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (UK), prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (UK), prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (UK), doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (UK), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (AV ČR), PaeDr. Helena Kupcová (Literární akademie), doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (UK), doc. PhDr. Jiří Pechar, CSc. (AV ČR), doc. PhDr. Jiří Pelán, CSc. (UK), Prof. Miroslav Petříček, Dr. (UK), Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. (UK), prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové), prof. Jan Rubeš, CSc. (Université Libre, Bruxelles), Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. (Univerzita Palackého), doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (UK), doc. PhDr. Hedvika Vydrová (UK), Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (UK)

Kontakty
Adresa redakce: Svět literatury, Filozofická fakulta UK, Ústav románských studií,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: vladimir.svaton@ff.cuni.cz, pavel.sidak@seznam.cz

 

Přispěvatelé:

Vedle českých předních vědců byly mezi autory významné osobnosti světové literární vědy, např.: Carlos Fuentes (Mexiko), Xavier Galmiche Francie), Stephen Greenblatt (Velká Británie), Aage Hansen-Löeve (Rakousko), Urs Heftrich (Německo), Miguel León-Portilla (Mexiko), Oleg alevič (Rusko), Graciela Maturo (Argentina), Marc Quaghebeur (Belgie), Fernando Savater (Španělsko), Wasilij Ščukin (Polsko), Gertraude Zand (Rakousko). 

 

Příspěvky procházejí recenzním řízením (peer review). Časopis je zařazen v mezinárodních databázích ERIH+ a CEJSH.

ISSN 0862-8440 (tištěná verze)

ISSN 2336-6729 (on-line)

vychází 2 x ročně

Domovské stránky časopisu (archiv starších čísel on-line): http://sl.ff.cuni.cz/ Objednávky a předplatné: books@ff.cuni.cz